NETSHOPPEN WWW.SAMLER.DKSearch a productCatalogue:

Coins

Stamps / philatelia

Prephilia Skibsbreve
Annual Spoons from Georg Jensen

Paintings

Property in Bulgaria

ANCESTORS LEOPOLD Period 1748-1865
ANCESTORS LEOPOLD Period 1866-

Advance search

Show me the buying basket

The front site


Ready to ship orders in July and at the phone !
Delivery
How to order
Payment
Personlige oplysninger
Status of order
Incoming orders stands in queue

Links for your use

Invest in stamps from HongKong
and China


Info about Denmark

Oldest town in Europa situated in Bulgaria

STANDARD NEWS, Bulgaria read it here

SOFIA NEWS from to-day

Valdemar Jørgen Leopold på Internettet 1934

Søg/Search f.eks. Samler.dk Schweiz 3c

All prices are inclusive of VAT

Dansk English


Adresse Jetons > Coins
> Adresse Jetons  |  
Print  |  Tips for a friend

Adressejetons ligner af udseende i reglen mønter; men har ingen betalingsfunktion. De fleste har været givet som en art visitkort, sjældnere som præmier til erindring om den pågældende virksomhed. (jvf. Jørgen Sømod: Danske & norske medailler & Jetoner siden jernalderen og indtil 1788).

I forbindelse med Grundlovsfesten den 5. juni 1891, blev det mode at få præget sådanne jetons. Et privat foretagende, Galanterivarehandler en gros N.Hansen & Co., der tillige som agent for L.Chr.Lauer i Nürnberg fik ladet præge mange af disse jetons for diverse forretninger, som bl.a. er beskrevet og katogliseret i ovennævnte bog. Mange har en bagside visende Børsen og en reklame for forretningen på forsiden. Se et par eksempler fra bogen. Den viste jeton fra Pilestræde 14 er ikke vist. Den er uden tvivl særdeles sjælden. Den er antageligt fremstillet i 1890-1891, og den har de gængse mål, en diameter på 24 mm.

Page 1 of 1

Sort after Product namePriceLot No.Last registerred


1.  Adresse jeton
#A69 in the Danish book ''Poletter & Pengetegn-2'' written of Jørgen Sømod
[ Place in basket ]
Price: DKK 285,00
  

Gunnar Leopold Boegely  -  Roersangervej 1  -  2970 Hoersholm - Denmark
Tlf.  *45 28509010  -  E-mail: info@samler.dk  -  CVR-nummer: "31 87 99 30"